H-båt

Storen

Storen är cross cut skuren och sys i 6,46 oz Contender, en duk med mycket styrka i väfttrådarna, vilket ger god möjlighet att kontrollera seglets twist.
Seglet är utrustat med genomgående latta i toppen och alla lattor är profilerade för bästa anpassning till seglets form. En siktruta vid bommen och en ruta vid mastliket för att kunna se fockens skotning från lovartsposition är standard. Med hjälp av tellisar i akterlikets övre del kontrollerar man seglets twist.
I skothornet är seglet utrustat med en radiell förstärking för att inga rynkor ska uppstå från skotkraften.
Storseglet finns i två utförande. Standard- utförande och ett planare alternativ för ”lätta besättningar” = under 230 kg.

Focken

Focken finns i tre olika utförande.
1. Lättvind 0-7 m/s sys i cross cut i 240 g Dimension HTP+.
2. Allround 0-12 m/s för den som endast vill ha en fock. Seglet är cross cut skuret i 280 g Dimension HTP+.
3. Hårdvind 4-15 m/s. Seglet är cross cut skuret och sys i 280 g Dimension HTP+. I skothornet är seglet försett med en stor radiell förstärkning. Denna gör att seglet håller sin form betydligt längre.
Om man vill ha 2 fockar ombord så väljer man lättvind och hårdvind. De här seglen kompletterar varandra bra och dom har ett överlapp kring 4-8 m/s där de är jämbördiga I prestanda.

Spinnaker

Spinnakern är sydd i triradiell skärning och finns i 2 olika utföranden.
Länsspinnakern är i första hand gjord för bankappsegling. Den är mycket bukig och rund för att klara platt läns även när vindarna är störda.
Allroundspinnakern är avsedd för distanskappseglingar. Den är planare och snabbare på brant slör och halvvind.
Båda varianterna sys i Contender Superkote. Färger: Vit, blå och röd. Andra färger kan fås mot pristillägg.

Trimanvisning

För att dina segel ska fungera optimalt är det viktigt att få rätt grundtrim på masten. Här följer några tips om hur man åstadkommer detta.
1. Ställ in rätt akterlutning på masten. Hissa ett måttband i storfallet och fixera fallet när nollan på måttbandet är vid mätmärket i toppen. Har du kula i storfallet så är det när kulan låser. Mät avståndet ned till akterspegelns ovankant (ej fotlist). Det måttet ska vara c a 10,36 M. Du kan också loda masten genom att hänga en dragg i storfallet. Draggen ska hänga 70-75 cm akter om masten i höjd med bommen.
2. Se till att masten står i lod i sidled.
3. Spänn upp riggen så att masten står spikrakt. Vi använder normalt ingen rigg-spänningsmätare och det är svårt att överföra värden från en båt till en annan. Däremot har vi kommit fram till en tumregel som verkar stämma i alla förhållande: När man seglar ska masten vara nästan rak i sidled (toppen kan tillåtas att falla något åt lä) och lä undervant ska vara precis sträckt. Håller man sig till denna enkla regel så är man nära optimal riggspänning i alla vindar. För att hålla lä undervant precis sträckt d v s det får inte vaja i vinden och det får inte vara stramt så brukar man få spänna alla 4 vant ett par varv i hårdvind och släppa något varv på alla vant i lättvind. Om masten är svår att sätta rakt i viloläge d v s har en förkrum är antingen spridarna för bakåtsvepta eller står mastfoten mot bakkant mastbotten. Det är mycket viktigt att justera dessa detaljer så att masten är rak i utgångsläge. Ingen förkrum alltså.

Segel

H-båten är lättrimmad när man har fått riggen att stå som den ska. I vindar under 5 m/s skotar man storen så att bommen följer båtens centrumlinje. Skotningen regleras så att den översta tellisen står 50% bakåt och 50% framåt. Ibland kan focken kännas svårstyrd i lättvind. Det beror på att man har för litet sagg i förstaget och det åtgärdar man genom att släppa i riggspänningen. När vinden ökar släpper man gradvis ned storskotvagnen åt lä mot skenans centrum och skotar hårdare. Vi släpper aldrig ned vagnen i lä om skenans centrum. I vindar över 6 meter börjar man använda häckstaget. Det är båtens viktigaste trimreglage och det är viktigt att ha den lätt åtkomlig. Så fort båten kränger mer än 15 grader skall häckstaget spännas så att vinden blåser ur storen. Det är inte onormalt att häckstaget regleras upp till 50 gånger på en kryss runt 6-10 m/s. När vinden når över 10 m/s är häckstaget i stort sätt bottentrimmat hela tiden. Storen ska vara nästan helt plan och man skotar den bara så hårt att den precis fyller. Cunningham används endast när häckstaget är bottentrimmat . Focken försöker man hålla hårt skotad men i byar över 12 meter blir det nödvändigt att släppa ett par cm. Det viktigaste i hårdvind är att styra så att båten inte kränger mer än 15-20 grader samtidigt som man bibehåller båtens fart. Det är en balansakt som kräver en del träning. Det vanligaste felet är att man skotar storen för hårt. Då kränger båten för mycket och blir lovgirig. I hårdvind skall rodret vara helt neutralt.

Lycka till med dina segel och kontakta gärna Edman Sails om du har frågor om segel.

Resultat med Edmansegel:

10 gånger SM guld

3 gånger VM guld

3 gånger VM silver