Duk och skärning

Segeldukar delas in i vävd duk och laminatduk

Vävd duk

Kallas i dagligt tal dacron. Duken är vävd av polyestertrådar i två riktningar väft och varp. Den har en ytbehandling s k finish som gör den hård och som syftar till att stabilisera den på diagonalen . När den här ytbehandlingen försvinner vilket den gör efter 4-6 år så blir duken mjukare och då töjer den sig diagonalt.
Fördelen med dacronseglet är att det är mycket stryktåligt. Det kan hålla i 30 år och är tämligen problemfritt. Det är motståndskraftigt mot väta och sol och man kan vika det hur som helst utan att det skadas. För dig som inte kappseglar och vill ha ett stryktåligt segel som garanterat håller i många år så är dacronduken ett säkert val.

 

Laminatduk

Kallas även mylarduk. Duken består av flera limmade lager. Den här duken introducerades på 80-talet för att man ville komma till rätta med dacronseglets töjlighet. Man eftersträvade en duk som var stabil i alla riktningar och det möjliggjordes med hjälp av mylarfilmen som är en genomskinlig film av polyester. För att få duken tillräckligt stark i den riktningen som belastas hårt finns ett lager av scrim som är ett nät av trådar. De här trådarna kan vara av Polyester, Pentex, Kevlar eller Kolfiber.
Mylarfilmen är mycket känslig mot nötning och för att få duken att hålla i mer än 3-5 år så limmas ytskikt på duken s k tafetta som är en tunn dacronduk. Även med tafetta är seglet mer ömtåligt än ett dacronsegel. Kappseglaren som vill ha en lätt duk använder en duk utan tafetta.
Fördelen med laminatduk är att man får segel som håller formen bättre än dacronduken. För dig som kappseglar eller kombinerar kappsegling och tursegling är laminatduken ett bra val.

Välja skärning

Cross cut

Våderna läggs så att den starkaste tråden, väften riktas parallellt med akterliket där krafterna är som störst..Cross cut skärningen har fördelen att den är kostnadseffektiv d v s mindre arbete och mindre spill än den radiella skärningen vilket gör seglet billigare producera. Nackdelen är att seglet töjer sig diagonalt. När det gäller dacronsegel tycker vi dock att cross cut skärningen har övervägande fördelar. Det beror framförallt på vävteknik. Den dacronduk som används för radiell skärning s k varporienterad duk blir helt enkelt inte tillräckligt stark.

Radialskärning

Från varje hörn i seglet uppstår radiella krafter. För att ta upp de här solfjäderformade krafterna så skär man duken i tårtbitar. Därmed riktas dukens  starkaste fiber utmed huvudkrafterna i seglet. Då uppstår aldrig någon diagonaltöjning vilket gör seglet mycket formstabilt. Den radiella skärningen används framförallt på segel i laminatduk men även på spinnaker och gennaker i nylonduk.

Membransegel

Membran är den senaste tekniken där duktillverkaren laminerar färdiga cross cut våder till ett specifikt segel. Trådarna läggs så att de överensstämmer med krafterna i seglet. Seglet består av 5 cross cut våder där de böjda trådarna limmas mellan två lager mylarfilm. Membransegel används huvudsakligen för kappsegling men de går att få med tafetta ( skyddsduk) vilket gör den lämpad även för cruisingseglaren.